Concept examenprogramma’s

In 2024 worden de gemengde leerweg en de theoretische leerweg samengevoegd tot één nieuwe leerweg. Op deze pagina vindt u webinars rondom de nieuwe leerweg.

Afsluiting van praktijkgerichte programma’s

Gedurende de pilot worden de praktijkgerichte programma’s afgesloten met een schoolexamen en niet met een centraal examen. Hierdoor is er ruimte voor scholen voor een regionale inkleuring. De pilot moet uitwijzen of deze manier van afsluiten werkt en leidt tot de beheersing van vergelijkbare kennis en vaardigheden bij leerlingen. Gedurende de pilot wordt besloten op welke manier de praktijkgerichte programma’s afgesloten worden als ze echt ingevoerd zijn.
De concept examenprogramma’s praktijkgerichte programma’s zijn sinds juni 2021 beschikbaar.

Concept examenprogramma's

Informatie over de concept examenprogramma’s nieuwe leerweg

Op 17 juni 2021 vonden gelijktijdig zes webinars plaats over de praktijkgerichte programma’s in de nieuwe leerweg. Vakinhoudelijke medewerkers van SLO gaven een toelichting op de concept examenprogramma’s en beantwoordden vele vragen die er over de nieuwe leerweg zijn. Alle webinars zijn hieronder terug te zien.