Beleid

In 2024 worden de gemengde leerweg en de theoretische leerweg samengevoegd tot één nieuwe leerweg.
Op deze pagina vindt u beleidsstukken die relevant zijn voor de nieuwe leerweg.

Subsidieregeling voor de uitvoering van de pilots voor het praktijkgericht programma

In deze regeling kunt u informatie vinden over bijvoorbeeld de lotingscategorieën, subsidieverplichtingen en het maximale subsidiebedrag dat beschikbaar is voor pilotscholen.

Pilotscholen

Tot 15 september 2020 was het mogelijk een aanvraag in te dienen voor deelname aan de pilot praktijkgericht programma ter voorbereiding op de nieuwe leerweg. 136 scholen gaan meewerken aan het doorontwikkelen van praktijkgerichte examenprogramma’s en het vormgeven van de nieuwe leerweg.