Voorbeeldocumenten

Op deze pagina vindt u materiaal dat u kan helpen bij het opzetten van samenwerkingsprojecten tussen vmbo, mbo en arbeidsmarkten en andere regionale samenwerkingen.

Ruimte in regels in het vo

Leraren hebben tijd nodig om hun onderwijs te ontwikkelen en om te werken aan hun eigen ontwikkeling. Scholen bepalen zelf hoe zij die tijd organiseren en invullen. Vanuit OCW willen ze helderheid bieden over de ruimte die zij hiervoor hebben, binnen bestaande kaders. Voor leraren in het voortgezet onderwijs heeft OCW 8 oktober 2018 de website en brochure ‘Ontdek de ruimte: Ruimte in regels in het voortgezet onderwijs’ gelanceerd.

 

 

Ruimte in regels in het mbo

Op de conferentie van het Kennispunt MBO Onderwijs & Examinering op 15 oktober 2018 is door het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en de Inspectie van het Onderwijs de brochure ‘Ruimte in Regels in het mbo’ gepresenteerd. Deze brochure geeft inzicht in de ruimte binnen wet- en regelgeving voor mbo-scholen om onderwijs goed en innovatief vorm te geven.

Voorbeelddocument samenwerkingsovereenkomst

Een samenwerkingsovereenkomst vmbo-mbo conform het wetsvoorstel doorlopende leerroutes vmbo-mbo/ sterk beroepsonderwijs.