Bouwsteen ‘Van idee naar uitvoering’

De bouwsteen ‘Van idee naar uitvoering’ geeft een overzicht van afspraken die gemaakt moeten worden en bevat tips voor het vormgeven van doorlopende leerroutes.

Om een doorlopende leerroute vorm te geven moeten er afspraken gemaakt worden tussen vmbo en mbo. Niet alleen over de programmatische inhoud van het programma (wie doet wat) maar ook over de samenwerking, de programma’s die in de route aangeboden worden en (mogelijk) de financiën.

In 2020 worden op de website Sterk beroepsonderwijs verschillende bouwstenen gepubliceerd die allemaal een onderwerp in de doorlopende leerroute belichten. Verschenen zijn al de bouwstenen ‘Financiële afspraken’, ‘Ken uw regio’ en ‘Samenwerkingsovereenkomst’.

In deze bouwsteen worden de stappen van het ontwikkelen van een doorlopende leerroute op hoofdlijnen genoemd. Deze onderdelen worden in andere bouwstenen verder geconcretiseerd.