Bouwsteen ‘Examinering’

Wat er in een gezamenlijk PTA/OER moet staan leest u in de bouwsteen Examinering.

Een goede beschrijving van het examenprogramma is belangrijk voor het succesvol ontwikkelen van een doorlopende leerroute vmbo-mbo. In een doorlopende leerroute vmbo-mbo is er sprake van één gezamenlijk onderwijs- en examenprogramma voor zowel het vmbo als het mbo dat deel uitmaakt van de leerroute. In deze bouwsteen leest u hoe u de examinering van het vo-deel en het mbo-deel van de doorlopende leerroute kunt vormgeven en welke wettelijke eisen daarbij van belang zijn.