Instrumenten

Handig en behulpzaam

Instrumenten en data met gegevens over beroepsonderwijs (vo, mbo en hbo), arbeidsmarkt en leerlingstromen die scholen kunnen helpen om het gesprek te voeren in de regio.

Verschillende instrumenten zijn beschikbaar die scholen kunnen helpen om het gesprek te voeren in de regio zoals leerlingstromen vmbo -mbo, arbeidsmarktinformatie maar ook voorbeelddocumenten zoals een samenwerkingsovereenkomst.

Bouwstenen

Cijfers

Samenwerking

Voorbeelddocumenten

Veelgestelde vragen

 • Waar is informatie terug te vinden over de situatie in onze regio?

  Onder andere via www.sterkberoepsonderwijs.nl zijn diverse informatieproducten beschikbaar die u hierbij kunnen helpen.

  Stroomdiagrammen
  In de stroomdiagrammen ‘Bestemming na het VMBO’ vindt u leerlingenstromen tussen vmbo-vestigingen en mbo-instellingen. Zowel het voortgezet onderwijs als het middelbaar beroepsonderwijs kan zo zien met welke vestigingen en instellingen in gesprek te gaan om het beroepsonderwijs te versterken.

  Regioscanner
  Op de figuren en landkaarten ‘Onderwijs in de regio in cijfers’ vindt u informatie over het beroepsonderwijs (vo, mbo en hbo) en arbeidsmarkt op basis van de woonplaats van de jongere. U kunt zelf een indeling kiezen: gemeente, RMC regio en arbeidsmarktregio.