Samen kunnen we mooi onderwijs maken

Sectoroverstijgend Sectoroverstijgend
Nieuwe leerweg Nieuwe leerweg
Artikel Artikel

Fries samenwerkingsverband nieuwe leerweg

In 2024 worden de gemengde leerweg en de theoretische leerweg van het vmbo samengevoegd tot één nieuwe leerweg. In Friesland trekken 15 scholen samen op om deze nieuwe manier van lesgeven vorm te geven.

De komende jaren wordt de invoering van de nieuwe leerweg voorbereid door een aantal vmboscholen die zijn aangewezen als pilots. Ook zal er een officiële naam voor de leerweg worden gekozen. Doel van de nieuwe leerweg is leerlingen optimaal voor te bereiden op doorstroom naar mbo-4  opleidingen of havo. Leerlingen in deze nieuwe leerweg volgen, naast algemeen vormende onderwijsvakken, een praktijkgericht programma.

Bekijk ook andere inspiratievoorbeelden