Inventarisatie. Praktijkgerichte component in GL en TL van het vmbo

Sectoroverstijgend Sectoroverstijgend
Doorlopende leerroutes Doorlopende leerroutes
Publicatie Publicatie

Inventarisatie. Praktijkgerichte component in GL en TL van het vmbo

De aansluiting vanuit de gemengde (gl) en theoretische leerwegen (tl) op het vervolgonderwijs, het mbo en het havo, kan beter, vinden veel scholen met een van deze leerwegen. Zij zijn, soms op eigen initiatief, gestart met een meer op de praktijkgericht programma. In het kader van de ontwikkeling van een op de praktijkgerichte component is onderzocht welke uitvoeringsvarianten hiervan al in de praktijk voorkomen en wat kernmerken daarvan zijn. Het verslag van dit onderzoek vormt een van de uitgangspunten voor verdere ontwikkeling van de nieuwe leerweg.