NEX en het Etty Hillesum Lyceum

Sectoroverstijgend Sectoroverstijgend
Samenwerking in de regio Samenwerking in de regio
Artikel Artikel

Volgens schooldirecteur Evert Weide van het Etty Hillesum Lyceum in Deventer, zullen de meeste leerlingen na hun opleiding in Deventer blijven wonen. Om die reden wilde de school meer gaan betekenen voor de Deventer gemeenschap. Zo werden er beroepenavonden georganiseerd en contacten onderhouden met werkgevers van verschillende bedrijven in Deventer. Nieuw VMBO, in Deventer ook wel NEX genoemd, zorgde voor intensievere contacten met het MBO. De vmbo-afdeling van het Etty Hillesum Lyceum heeft sinds een fusie 1400 leerlingen, waarvan 600 in de basis- en kaderberoepsgerichte leerweg. Deze leerlingen kunnen nu uit zeven beroepsgerichte profielen kiezen, waarin ze willen worden opgeleid.

Dit artikel is één van de zes artikelen in de publicatie ‘Goed gekozen!’ waarin ervaringen van scholen met de invoering van Nieuw VMBO centraal staan.

Bekijk ook andere inspiratievoorbeelden