Meer routes of (nog) meer maatwerk?

Sectoroverstijgend Sectoroverstijgend
Doorlopende leerroutes Doorlopende leerroutes
Artikel Artikel

Meer routes of (nog) meer maatwerk?

In een pilot organiseren praktijkonderwijs- en vmbo-scholen samen onderbouw- of schakelklassen. Deze route is bedoeld voor leerlingen waarover twijfel bestaat of ze het best op hun plek zijn in het praktijkonderwijs of in het vmbo. Scholen willen zo leerlingen kansen bieden en voorkomen dat leerlingen die het niet redden in vmbo basis met een faalervaring aan het praktijkonderwijs (pro) beginnen.

Bekijk ook andere inspiratievoorbeelden