Mbo-opleidingenmarkt omgetoverd naar digitaal magazine

Sectoroverstijgend Sectoroverstijgend
Samenwerking in de regio Samenwerking in de regio
Artikel Artikel

Mbo-opleidingenmarkt omgetoverd naar digitaal magazine

‘Ons Platform’ bestaat uit 20 scholen (vmbo-mbo) die in Holland Rijnland vanuit een gedeelde missie en visie, nauw met elkaar samenwerken aan thema’s die te maken hebben met ‘aansluiting, overdracht en doorstroom’ in het onderwijs.

Al elf jaar geeft Ons Platform invulling aan een groot evenement: de mbo-opleidingenmarkt in de Hooglandse kerk Leiden. In 2020 kon dat vanwege corona helaas niet doorgaan. De samenwerkende scholen van Ons Platform hebben een alternatief bedacht. Met elkaar hebben ze gewerkt aan een E-Magazine voor de examenleerlingen van het vmbo.

  • Betrokken organisatie

  • Contactpersoon

    • Ronald Stam (Coördinator Ons Platform)

Bekijk ook andere inspiratievoorbeelden