Kader praktijkgerichte programma in de nieuwe leerweg

Sectoroverstijgend Sectoroverstijgend
Nieuwe leerweg Nieuwe leerweg
Publicatie Publicatie

Kader praktijkgerichte programma in de nieuwe leerweg

Het kader is in december 2019 vastgesteld. Deze versie van het kader wordt bij de verdere uitwerking en invulling van het praktijkgerichte programma als richtinggevend instrument gebruikt. Op basis van de ervaringen die worden opgedaan met het werken met dit kader wordt kort voor de zomerperiode van 2020 een evaluatie van het kader uitgevoerd. Het kader kan dan, indien wenselijk, worden bijgesteld. Een vergelijkbare evaluatie is voorzien in december 2020.