Johannes Fontanus College wil meer gereedschap meegeven naar mbo

Sectoroverstijgend Sectoroverstijgend
Nieuwe leerweg Nieuwe leerweg
Artikel Artikel

Leerlingen aan het denken zetten

Mavo-leerlingen van het Johannes Fontanus College in Barneveld krijgen – naast theorie – praktijkonderwijs aangeboden in zogeheten plusvakken. Dat gebeurt vanaf de brugklas tot en met klas vier. In de plusvakken ontdekken leerlingen niet alleen hun talenten en welke beroepen ze leuk vinden, maar leren ze ook vaardigheden – zoals samenwerkend leren, feedback ontvangen op het leerproces en plannen – die ze nodig hebben op het mbo en hun verdere leven. Ook op het leerplein van de school worden leerlingen anders dan in de klas uitgedaagd om over hun eigen leerproces na te denken.

  • Betrokken scholen

  • Contactpersonen

    • Bert van Minnen (Mavo-afdelingsleider)
    • Hans van den Broek (Coördinator plusvakken en docent)