Is het zinvol een doorlopende leerroute te melden bij DUO?

Is het zinvol een doorlopende leerroute te melden bij DUO?

De wet doorlopende leerroutes geeft ruimte aan vmbo en mbo om doorlopende leerroutes vorm te geven. Zo kan het examen van vmbo-leerlingen...

Hoe kan ik in contact komen met andere samenwerkingsverbanden in Nederland?

Op de website Sterk Beroepsonderwijs staat een kaart met daarop alle samenwerkingsverbanden van Nederland, voor zover die bij de programmaleiding van Sterk...

Wij gaan starten met de ontwikkeling van doorlopende leerroutes. Waar moeten wij deze routes melden?

Als u start met een doorlopende leerroute moet u die aanmelden bij DUO, om van de mogelijkheden die de wet doorlopende leerroutes...

Wij willen graag samenwerken met het regionaal bedrijfsleven, maar hoe leggen we contact?

Samenwerken met het bedrijfsleven start natuurlijk met het leggen van contacten. Dat kan op verschillende manieren, bv. door gebruik te maken van...

Kan, in een doorlopende leerroute, stage op het vmbo meetellen als BPV voor een mbo-opleiding?

Ja, vmbo-leerlingen kunnen al tijdens hun vmbo-opleiding starten met BPV. Voorwaarden zijn wel dat de BPV plaatsvindt in een erkend leerbedrijf, dat...

Er wordt gesproken van een doorlopende leerroute en een doorlopende leerlijn. Wat is het verschil?

Met een doorlopende leerroute wordt een route bedoeld die gebruik maakt van de mogelijkheden die de wet biedt, dus bijv. gezamenlijk onderwijs,...

Worden of zijn er pilots gedraaid met teambevoegdheid?

De teambevoegdheid is een belangrijke voorwaarde om de samenwerking in een doorlopende leerroute goed vorm te geven, daarom worden hier geen pilots...

Het wetsvoorstel doorlopende leerroutes maakt het mogelijk om met één team het onderwijs te verzorgen. Wat betekent deze teambevoegdheid?

In een doorlopende leerroute vmbo-mbo kunnen docenten gezamenlijk één team vormen. De basis van een doorlopende leerroute vmbo-mbo is een gezamenlijk onderwijsprogramma....

Kan ik straks een medewerker met een pdg inzetten als bevoegdheid op het vmbo? Mag een instructeur straks werken op het vmbo?

Het onderwijsteam kan en mag er bijvoorbeeld voor kiezen om in een programmaonderdeel dat in vmbo en mbo aan de orde komt,...

Doorlopende leerroutes en bevoegdheden: Wie mag welke deel van de lesstof geven?

Dit hangt samen met de mate waarin u het vmbo- en mbo-programma heeft geïntegreerd. Geef in het gezamenlijk PTA/OER aan waar er...