Hoe tellen jongeren in een doorlopende leerroute mee in het onderwijsrendement?

In het herziene toezichtskader van de onderwijsinspectie, dat in augustus 2021 van kracht wordt, wordt rekening gehouden met het onderwijsrendement van leerlingen in een doorlopende leerroute.