Onderwijs in de regio in cijfers

Regioscanner

Op de figuren en landkaarten ‘Onderwijs in de regio in cijfers’ wordt informatie getoond over het beroepsonderwijs (vo, mbo en hbo) en arbeidsmarkt op basis van de woonplaats van de leerling/student. De gebruikte indelingen zijn de gemeente, RMC regio en arbeidsmarktregio. Er kan een keuze gemaakt worden uit meer dan 100 indicatoren over deelname aan en succes in het onderwijs en de aansluiting met de arbeidsmarkt, en de sociale context. Daarbij kan de eigen regio of gemeente vergeleken worden met andere regio’s en gemeenten en de ontwikkeling in de laatste 5 jaar bekeken worden.

Bovendien kunnen indicatoren met elkaar in verband gebracht worden. Voor sterk beroepsonderwijs zijn veel indicatoren van belang, bijvoorbeeld het aandeel van de profielen in het vmbo, en de (niet) verwante doorstroom.