Bouwen aan sterk beroepsonderwijs: Webinar over ‘PTA/OER’

Webinar over ‘PTA/OER’

Datum: 12 april 2021
Tijd: 15.30 uur

Het ‘PTA/OER’ is al een aantal keren voorbij gekomen in webinars ‘Bouwen aan sterk beroepsonderwijs’. Het gaat hierbij om een document waarin samenwerkingsverbanden van vmbo en mbo inzichtelijk maken hoe hun onderwijsprogramma in een doorlopende leerroute eruit ziet en hoe ze dit afsluiten. Samen met het ministerie van OCW is de handreiking ‘PTA/OER’ ontwikkeld die samenwerkingsverbanden kunnen gebruiken om hun doorlopende leerroute vorm te geven.

12 april om 15.30 uur geven Wilma Bredewold (toetsdeskundige vmbo) en Nelleke Lafeber (toetsdeskundige MBO) een toelichting bij deze handreiking.