Webinar over de concept examenprogramma’s nieuwe leerweg

Webinar over concept examenprogramma’s nieuwe leerweg

Datum: donderdag 17 juni 2021
Tijd: 15.00 tot 16.00 uur

Op 17 juni geven deskundigen van SLO een toelichting bij de concept examenprogramma’s voor de nieuwe leerweg. In zes webinars worden de concept examenprogramma’s toegelicht, waarbij vooral aandacht zal zijn voor het idee achter de examenprogramma’s. Wat is de insteek voor deze programma’s, hoe kunnen de programma’s vormgeven worden, wat kunt u als school al doen om zich hierop voor te bereiden, zijn onderwerpen die in de webinars aan de orde komen.

Licentievrije programma’s
U kunt zich melden voor webinars rond de licentievrije programma’s, voor de licentiegebonden programma’s verwijzen we u graag naar de betreffende platforms beroepsgerichte programma’s.
Elk webinar start met een presentatie van ongeveer een half uur, waarna een chat volgt via Zoom. U heeft hiervoor geen Zoom-licentie nodig.
Webinars die u niet bij kunt wonen, maar wel graag terug wilt zien, zijn achteraf te bekijken via de website, dan is er niet meer de mogelijkheid om tijdens het webinar vragen te stellen.

Overzicht van de praktijkgerichte programma’s
Voor mensen die graag van elk licentievrije programma iets willen weten is er een overkoepelend webinar. Alle webinars starten om 15.00 uur en duren ongeveer een uur. Een week voor de webinars ontvangt u een link voor deelname. Er worden bij de webinars veel deelnemers verwacht, daarom vragen we u uw vragen bij aanmelding te vermelden.