Webinar ‘Een geïntegreerde leerroute in de praktijk’

Webinar ‘Een geïntegreerde leerroute in de praktijk’

Datum: maandag 21 maart 2022
Tijd: 15.00 tot 16.00 uur

Het Zone College, een groen-school, in het oosten van Nederland, biedt op drie locaties ‘VMR-2.0-trajecten’ aan. Geïntegreerde leerroutes van vmbo-basisberoepsgericht naar 6 mbo-kwalificatiedossiers op niveau 2. Naast deze ‘VMR-2.0-trajecten’, wordt ook de ‘gewone’ basisberoepsgerichte leerweg aangeboden. Bij het ontwerpen van het onderwijs staat de loopbaanwens van de leerling centraal. Voor leerlingen wordt onderwijs op maat ontwikkeld, waarbij de vmbo-stof aan de orde komt, maar leerlingen geen vmbo-examen doen. Waar mogelijk, bijv. bij Nederlands, worden vmbo- en mbo-programma’s geïntegreerd aangeboden en kan mbo-stof al op het vmbo afgesloten worden. Hoe dit past binnen de regels van doorlopende leerroutes (en wat die regels zijn) komt aan de orde in het webinar van 21 maart aanstaande. Centraal staan de ervaringen van de school met dit traject.

Het webinar is op 21 maart 2022 om 15.00 uur. Heeft u vragen over geïntegreerde leerroutes of de ervaringen van het Zone College dan kunt u die tijdens het webinar stellen, maar ook alvast vermelden op het aanmeldformulier.