Lunchlezing: leren in een hybride leeromgeving

Datum: 22 mei 2019
Tijd: 12.30 – 13.30 uur
Locatie: Hogeschool Utrecht, PL99 ǀ ConceptSpace ǀ 1.232

Hybride leeromgevingen zijn een samenwerking tussen de opleidingen en de beroepspraktijk waarin een mix van theorie en praktijk tot stand komt. Op dit moment worden ze gezien als toekomstbestendige leeromgevingen, vooral omdat ze de potentie hebben studenten op te leiden tot wendbare vakmensen. Maar wat leren studenten als ze deelnemen aan een hybride leeromgeving? Tijdens de lunchlezing gaan onderzoekers Anne Khaled en Machiel Bouwmans in op inzichten uit het SIA RAAK-PRO onderzoek ‘Ruimte voor Wendbaar Vakmanschap’. Specifiek worden de momenten die aanzetten tot leren en de leerprocessen van studenten in hybride leeromgevingen besproken.

Neem uw eigen broodje mee en laat u in een uur bijpraten over leren in een hybride leeromgeving. Aanmelden kan via: lunchlezing@hu.nl.