Leerlab ‘Sterk Beroepsonderwijs Zorg en Welzijn’ in Hoogeveen

Datum: 20 maart 2020
Doelgroep: directieleden en teamleiders vmbo van scholen met het profielvak Zorg & Welzijn
Plaats: Hoogeveen

Het Platform VMBO Zorg & Welzijn heeft goede voorbeelden omtrent de samenwerking vmbo-mbo en werkveld in de etalage gezet op de site van Sterk Beroepsonderwijs. De uitwerking verschilt per project, de insteek is steeds dezelfde: concreet werk maken van Sterk Beroepsonderwijs, duurzame samenwerkingsrelaties in de regio realiseren en leren in de praktijk mogelijk maken voor vmbo-leerlingen Z&W. Ze constateren dat er veel werk wordt verzet door o.a. docenten, maar dat de initiatieven stoppen zodra er wisselingen in personeel zijn. De ontwikkeling is niet geborgd op directie- en bestuursniveau.

Samenwerken in de regio

Op basis van de opgedane ervaringen wil het Platform scholen inspireren om één van de voorbeelden te vertalen naar de eigen school in samenwerking met partners in de eigen regio.
Als u aan de slag wilt om de samenwerking in uw regio goed en duurzaam vorm te geven, bent u van harte uitgenodigd om u aan te melden voor één van de onderstaande startbijeenkomsten van een regionaal leerlab.

Startbijeenkomsten

  • 20 maart van 09.30 – 12.30 uur in Hoogeveen – geannuleerd
  • 2 april van 09.30 – 12.30 uur in Eindhoven
  • 9 april van 09.30 – 12.30 uur in Leiden
Download de flyer

Bekijk inspiratievoorbeelden