Landelijke Onderwijsdag Zorg & Welzijn

Datum: donderdag 27 juni 2019
Tijd 13.00 – 15.30 uur
Locatie Disketteweg 11, Amersfoort

Op donderdag 27 juni 2019 organiseert het Consortium beroepsonderwijs een Netwerkbijeenkomst vmbo-mbo Zorg en Welzijn. Het doel van deze bijeenkomst is het uitwisselen van ervaringen en inventariseren wat het Consortium voor vmbo en mbo-scholen kan betekenen op het gebied van de doorlopende leerlijn. Kent u of heeft u op school een project om de aansluiting vmbo- mbo zorg en welzijn te verbeteren? Dan bent  u welkom om dat op deze bijeenkomst te delen.