Landelijke dag Zorg & Welzijn 2019

Datum: 6 juni 2019
Tijd: 9.30 tot 16.30 uur
Locatie: Amersfoort

Donderdag 6 juni 2019 vindt alweer voor de 8e keer de landelijke dag Z&W plaats. Dit jaar is gekozen voor het thema: Zorg & Welzijn verbindt! Eén van de doelstellingen van het Platform VMBO Zorg & Welzijn is gericht op verbinding in de beroepskolom. Ze willen een duurzame samenwerking met mbo en werkveld op landelijk niveau realiseren en regionale initiatieven in kaart brengen en stimuleren. Deze samenwerking is nodig om met elkaar te zorgen voor voldoende en goed gekwalificeerde medewerkers in de sector Zorg & welzijn. Het vmbo vormt de basis van de beroepskolom en wordt daarom gelukkig ook steeds meer gezien als belangrijke partner, ook bij de ministeries van OCW en VWS.