Kennisdelingsbijeenkomst over regionaal loopbaandossier

Het regionale loopbaandossier als hulpmiddel voor een doorlopende leerlijn (workshop)

Datum: donderdag 8 juni 2023
Tijd: 14.30 tot 17.00 uur
Locatie: KW1C, Vlijmenseweg 2, Den Bosch (ruimte volgt nog)
Regio: Midden- en Oost Brabant
Doelgroep: mentoren/coaches/studieloopbaanbegeleiders/LOB-professionals vo-mbo-hbo

In de regio Oost Brabant werken het vo en het mbo (met o.a. het Techniekloket) intensief samen om een doorlopende begeleidings-/leerlijn te realiseren van het vo naar het mbo. Hierbij blijkt goede begeleiding van de leerling, in een loopbaangerichte leeromgeving, voorwaardelijk te zijn. De mentor/coach/studieloopbaanbegeleider heeft hierbij een cruciale rol. Dit proces helpt de leerling om meer bewust te zijn van zijn/haar ontwikkeling en keuzeproces op het vo en wat hierbij van belang is voor een goede start op het mbo.

Expertisepunt LOB organiseert een workshop waarin de volgende punten behandeld worden:

1.    Waarom de loopbaanbegeleiding van leerlingen op de overgang van vmbo naar het mbo een doorlopend en continu proces moet zijn en waar het vo en mbo een gedeelde verantwoordelijkheid in hebben.
2.    Hoe u als mentor/coach/studieloopbaanbegeleider de leerling begeleidt zodat hij/zij goed  voorbereid is op de volgende stap en hoe op het mbo hier vervolg aan gegeven kan worden.
3.    Welke hulpmiddelen, handvatten en tools hierbij ondersteunend kunnen zijn.

Er wordt specifiek stilgestaan bij het regionale loopbaandossier wat de scholen in de regio gezamenlijk ontwikkeld hebben. Dit kan een hulpmiddel zijn waarmee de leerling zichzelf kan presenteren/introduceren op het mbo zodat hij/zij hier beter in beeld is/gekend wordt bij de start van de opleiding. Op deze wijze kan op het mbo vervolg gegeven worden aan de loopbaanbegeleiding die gestart is op het vmbo door bijvoorbeeld het bieden van maatwerk.

Hiermee wordt een doorlopende leer-/begeleidingslijn voor LOB én een soepele overgang naar het mbo voor alle vmbo leerlingen geborgd.

Inschrijven

Meld u via onderstaande link gratis aan.