Informatiebijeenkomst Klankbordgroep schoolleiders nieuwe leerweg

Datum: 18 september 2019
Tijd: 15.00 tot 16.30 uur
Locatie: Hogeschool Domstad, Utrecht

Vormgeving nieuwe leerweg

In het kader van het programma ‘Sterk beroepsonderwijs’ wordt er gewerkt aan de vormgeving van een nieuwe leerweg waarin de huidige gemengde leerweg en de theoretische leerweg samengaan. In de nieuwe leerweg volgen alle leerlingen een praktijkgerichte component, die tot doel heeft hen optimaal voor te bereiden op een vervolgopleiding op mbo of havo.

Structureel meedenken

Wilt u, op persoonlijke titel, structureel meedenken over de vormgeving van de nieuwe leerweg en OCW adviseren over zowel de samenvoeging van GL en TL als de invulling van de praktijkgerichte component, meldt u dan aan voor de klankbordgroep schoolleiders. De klankbordgroep zal gaan bestaan uit schoolleiders afkomstig uit vmbo, mbo en havo.
Op 18 september vindt er een informatiebijeenkomst plaats over deze klankbordgroep. Deze bijeenkomst vindt plaats in Hogeschool Domstad in Utrecht van 15.00 tot 16.30 uur. U kunt dan uw vragen over deelname aan de Klankbordgroep schoolleiders stellen.

Liveregistratie

Van de bijeenkomst wordt een liveregistratie uitgezonden op YouTube. Heeft u interesse, maar wilt u niet naar Utrecht komen, dan kunt u deze registratie volgen via deze website, maar u kunt tijdens de bijeenkomst geen vragen stellen. De registratie is overigens ook na de bijeenkomst op deze website beschikbaar.

Aanmelden voor de klankbordgroep

U kunt zich al aanmelden als mogelijk lid van de klankbordgroep schoolleiders. Aanmelden kan tot 1 oktober 2019. Daarna zal er een selectie worden gemaakt.
De selectie wordt gedaan door de werkgroep nieuwe leerweg waarin vertegenwoordigd zijn: VO-raad, SPV, platform-tl, SLO, OCW, het platform havo en de MBO Raad. In de week daarna (week 41, uiterlijk 11 oktober), krijgt iedereen die zich aangemeld heeft via een mail uitsluitsel over de gemaakte selectie.

Download de profielschets