Aan de slag

In 2024 worden de gemengde leerweg en de theoretische leerweg samengevoegd tot één nieuwe leerweg. Op deze pagina vindt u webinars rondom de nieuwe leerweg.

Webinar over ontwikkelingen nieuwe leerweg

14 april 2021 zijn tijdens een webinar scholen geïnformeerd over de ontwikkelingen rond de nieuwe leerweg en de praktijkgerichte programma’s tot nu toe. Er zijn veel vragen beantwoord en ook is aandacht geschonken aan de vraag: wat kan ik als niet-pilotschool nu doen om me voor te bereiden op de komst van de nieuwe leerweg?

Download de presentatie (pdf)

Webinar over de concept examenprogramma’s nieuwe leerweg

Datum: donderdag 17 juni 2021
Tijd: 15.00 tot 16.00 uur

Op 17 juni geven deskundigen van SLO een toelichting bij de concept examenprogramma’s voor de nieuwe leerweg. In zes webinars worden de concept examenprogramma’s toegelicht, waarbij vooral aandacht zal zijn voor het idee achter de examenprogramma’s. Wat is de insteek voor deze programma’s, hoe kunnen de programma’s vormgeven worden, wat kunt u als school al doen om zich hierop voor te bereiden, zijn onderwerpen die in de webinars aan de orde komen.

Aanmelden