Aan de slag

In 2024 worden de gemengde leerweg en de theoretische leerweg samengevoegd tot één nieuwe leerweg. Op deze pagina vindt u webinars rondom de nieuwe leerweg.

Webinar over ontwikkelingen nieuwe leerweg

14 april 2021 zijn tijdens een webinar scholen geïnformeerd over de ontwikkelingen rond de nieuwe leerweg en de praktijkgerichte programma’s tot nu toe. Er zijn veel vragen beantwoord en ook is aandacht geschonken aan de vraag: wat kan ik als niet-pilotschool nu doen om me voor te bereiden op de komst van de nieuwe leerweg?

Download de presentatie (pdf)

Informatie over de concept examenprogramma’s nieuwe leerweg

Op 17 juni vonden gelijktijdig zes webinars plaats over de praktijkgerichte programma’s in de nieuwe leerweg. Vakinhoudelijke medewerkers van SLO gaven een toelichting op de concept examenprogramma’s en beantwoordden vele vragen die er over de nieuwe leerweg zijn. Alle webinars zijn hieronder terug te zien. Als u vragen heeft over de inhoud van de concept examenprogramma’s, dan kunt u die stellen via vmbo@slo.nl.